Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w szkole z dniem 17 maja 2021 r. nauczania hybrydowego oraz Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż, zgodnie z wcześniejszym komunikatem, z dniem 17 maja 2021 r. w szkole zostaje uruchomione nauczanie hybrydowe.

Szczegółowe warunki pracy szkoły w trybie hybrydowym zawiera Zarządzenie nr 21 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 13 maja 2021 r. Treść zarządzenia znajduje się pod poniższym linkiem:

Zarządzenie 21

W związku z powrotem części uczniów do nauki stacjonarnej, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, uzupełnieniu uległy także zapisy Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego, który jest dostępny poniżej:

Zarządzenie 22

Wszystkie pytania i wątpliwości proszę zgłaszać do wychowawców klas, a także do sekretariatu szkoły pod numerami tel. 24 355 74 30 lub 24 355 74 33.

Proszę również śledzić komunikaty dostępne w e-dzienniku i na szkolnej stronie internetowej.

Artur Ciurlej

Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz