PEDAGOG SPECJALNY

Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze, ale chcę ci pomóc, zapraszam do siebie na rozmowę, razem będzie nam  łatwiej znaleźć rozwiązanie.

 

Pedagog od zadań specjalnych – pedagog specjalny

Zadania wykonywane przeze mnie są w szkole uzupełnieniem i wsparciem dla zadań realizowanych przez nauczycieli przedmiotów oraz innych specjalistów szkolnych w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym.

Na co dzień wspieram działania szkoły  poprzez konsultacje, porady, wsparcie pedagogiczne. Najważniejszym moim zadaniem jest objęcie pomocą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziców oraz uczniów  objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

W ramach tego zadania, zajmuję się :

  • diagnozą mocnych stron, trudności, przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez obserwację w  różnych sytuacjach szkolnych, (wywiady z rodzicami, wychowawcami i rozmowy z  uczniami) ,
  • koordynowaniem i opracowywaniem  odpowiedniej dokumentacji np.: Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego i innych dokumentów związanych z objęciem ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
  • prowadzę zajęcia specjalistyczne dla uczniów ,
  • udzielam wsparcia nauczycielom i wychowawcom w doborze metod, form pracy z  uczniami,
  • prowadzę konsultacje z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w procesie wychowania swoich dzieci,
  • współpracuję z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi specjalistycznymi  placówkami.

 

Pedagog specjalny mgr Dominika Wielgosz zaprasza w godzinach:

Wtorek 15.15-16.45

Środa  15.15-  16.45

Czwartek  7.10-12.10

Piątek  12.40-16.40