SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2023/2024
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Karol Machoń IIIA
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Kryspin Wawrzyniak IIIA
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr Daniel Mijas 
mgr Anna Krukowska-Fudała