SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jan Zaborowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Weronika Jasińska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Mgr Barbara Rostek-Nowacka

Mgr Renata Saramonowicz