SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Jaciubek

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Justyna Walicka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Kamil Kobus

mgr Marcin Urbanek