SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Frankowska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Julia Witczak

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Kamil Kobus

mgr Anna Krukowska – Fudała