7. NANOMATERIAŁY VS RAK

Rdzą w nowotwór, czyli kolejne „Spotkanie z biologią w Kasprowiczu”

We wtorek gościliśmy w naszej szkole dr Magdalenę Osial z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz wyjątkowy naukowiec jest absolwentką programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie w Cambridge i Oksford, odbyła także staż zagraniczny w Nowym Jorku i w Brukseli prowadząc badania nad materiałami półprzewodnikowymi oraz cieczami jonowymi. Obecnie zajmuje się nanomateriałami i ich wykorzystaniem w leczeniu nowotworów. Dr Magdalena Osial w niezwykle interesujący sposób opowiedziała o wpływie produktów korozji na organizmy żywe, a także przybliżyła nam zawód naukowca. W kasprowiczowskim „Spotkaniu z biologią” uczestniczyli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 9, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i wykazali się dużą wiedzą. Pokaz zakończył się konkursem, w którym większość uczniów została nagrodzona. Dr Magdalena Osial zaprosiła nas do udziału w projekcie naukowym wytwarzania nanocząstek magnetycznych. Będziemy pracować w laboratorium na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego!

Już 4 czerwca odbędzie się kolejne „Spotkanie z biologią w Kasprowiczu”. Zapraszamy na spotkanie z fotografem, przyrodnikiem i biochemikiem Łukaszem Bożyckim.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE: