5. Formy ochrony przyrody

„Kreatywny biol-chem” ekologicznie!

W Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyło się spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi. W wykładzie z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Formy i ochrona przyrody na terenie powiatu kutnowskiego” uczestniczyła młodzież z klasy IIa. Uczniowie zapoznali się z czynnikami warunkującymi konkurencyjność naszego terenu, rezerwatami przyrody oraz obszarami NATURA 2000 występującymi w naszym powiecie. Odkrywamy skarby natury naszego regionu!