TYDZIEŃ KARIERY 2019

Kreatywni mogą więcej – Dni Kariery w Kasprowiczu

Kasprowiczowskie Dni Kariery świętują swoje pięciolecie. Tegoroczny program opatrzony hasłem „Kreatywni mogą więcej” był skoncentrowany na kompetencjach przyszłości. W dniach od 26 listopada do 6 grudnia 2019 roku młodzież uczestniczyła w wielu ciekawych spotkaniach i warsztatach. Panie Anna Burchard i Joanna Szczepańska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie przeprowadziły warsztaty dla klas I pt. „Sami o sobie” oraz dla klas II pt. „Świat zawodów”. Pracownice Urzędu Skarbowego, Panie Ewa Krzyżanowska i Monika Bryśkiewicz-Rączka wprowadziły uczniów klas I w tajemniczy świat rozliczeń podatkowych m.in. dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ciekawym punktem Dni Kariery było także spotkanie ze studentami, zarówno uczelni poznańskich (w ramach projektu „Poznań Przyciąga”), jak i toruńskiej WSB, która zorganizowała warsztaty rozwijające kreatywność. Zainteresowane osoby miały też możliwość uczestniczenia w warsztatach rozwojowych „Nowe perspektywy” przygotowanych przez Grupę CSW Delta Sp. z o.o. W szkole zorganizowano także dyżur doradcy zawodowego, dzięki czemu młodzież skorzystała z indywidualnych porad i konsultacji. Dla nauczycieli Kasprowicza oraz doradców zawodowych kutnowskich szkół podstawowych zorganizowano szkolenie pt. „Efektywne doradztwo zawodowe w szkole. Kształtowanie kompetencji przyszłości”

Wszystkie podjęte w ramach Kasprowiczowskich Dni Kariery działania miały na celu ułatwienie młodzieży świadomego kreowania swojej przyszłości.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE

Dodaj komentarz