Niewidzialne granice USA

„Niewidzialne granice USA”, to tytuł ostatniego wykładu w ramach projektu Amerykański sen w Kasprowiczu w II LO w Kutnie. Licznie zgromadzeni słuchacze mieli okazję dowiedzieć się o niewidocznych na mapach podziałach, jakim podlega nie tylko teren Stanów Zjednoczonych, ale również i mieszkańcy tego ogromnego kraju. Spotkanie poprowadziła dr Magdalena Szuster z Zakładu Literatury Amerykańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

 W tym bardziej interaktywnym spotkaniu, bo polegającym na licznych dyskusjach w grupach słuchaczy, można było samemu sprawdzić własne wiadomości na temat historii, geografii i społeczeństwa USA. Bogatą wiedzę na ten temat zawdzięczamy nie tylko własnym zainteresowaniom tym krajem, ale również obecności na wydarzeniach  towarzyszącym projektowi. Wykład ten zakończył serię spotkań o niezwykle dużym i jednocześnie różnorodnym kraju, w który trudno opisać obserwowane zjawiska jako „typowo amerykańskie”. Różnorodność etniczna i kulturowa tworzy tam tak wielobarwną mozaikę, że to, co amerykańskie jest bardzo trudne do sprecyzowania.

 

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE: