STOWARZYSZENIE

W dniu 9 września 2013 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Grono absolwentów i przyjaciół szkoły w liczbie 42 osób powołało do życia nową organizację, której głównym zadaniem jest integracja całej społeczności kasprowiczowskiej. Stowarzyszenie powstało jako kontynuacja dotychczas działającego w szkole Koła Absolwentów i pragnie twórczo nawiązać do jego chlubnych tradycji.

Członkami założycielami Stowarzyszenia są:

Adamczyk Bogumiła, Ambroziak Anna, Baranowska Grażyna, Borowicz Aneta, Buchalska Beata, Burzyński Zbigniew Paweł, Bździel Krzysztof, Ciurlej Artur, Czarnecki Jakub, Dobiecka-Stańska Dorota, Filipczak Dorota, Garstka Wiesław, Horzycki Andrzej, Jankowska Teresa Stanisława (†), Kierzkowski Maciej, Kowalczyk Jan Wawrzyniec (†), Kutkowska Daria, Latecka Ewa, Leitgeber Zbigniew, Marciniak-Ladko Anna, Matusiak Urszula, Mikołajczyk-Sabadosz Jadwiga, Nowacka Angelika, Olczak Dawid, Olejnik Katarzyna, Olewnik Andrzej, Petera Bartłomiej, Pompa Jolanta, Pruk Lidia, Rostek-Nowacka Barbara, Skrzynecki Grzegorz, Staniszewski Piotr, Stasiak Piotr, Stasiak Sylwia, Stoliński Grzegorz, Strębska Małgorzata (†), Święcicka Marta, Tarka Beata, Tomaszewska Elżbieta, Urbańczyk-Wójcik Liliana, Warcikowska Krystyna, Zawadzki Jan.

Statutowe władze Stowarzyszenia:

Prezes – Zbigniew Leitgeber

Zastępca Prezesa – Liliana Urbańczyk-Wójcik

Zastępca Prezesa – Maciej Kierzkowski

Skarbnik – Latecka Ewa

Sekretarz – Anna Marciniak-Ladko

Nr konta Stowarzyszenia 82 2030 0045 1110 0000 0299 9130

Strona Stowarzyszenia na Facebook’u

https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniekasprowiczkutno/