RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Domrzał

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Arkadiusz Wyrzykowski

Sekretarz – Grażyna Baranowska

Księgowa – Elżbieta Tomaszewska

Komisja Rewizyjna – Agnieszka Łukasiewicz (przewodnicząca)

– Anna Antczak-Szadkowska (członek)

– Małgorzata Mikołajczyk (członek)


Konto Rady Rodziców 35 1020 3440 0000 7802 0013 4130