RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2023/2024

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Domrzał

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Rafał Wiśniewski

Sekretarz – Katarzyna Klembalska

Skarbnik– Ewa Latecka

Komisja Rewizyjna

– Dominik Marciniak (przewodniczący)

– Paweł Łebkowski (członek)

– Agnieszka Kowalska (członek)

 

Konto Rady Rodziców 35 1020 3440 0000 7802 0013 4130