RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Domrzał

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Arkadiusz Wyrzykowski

Sekretarz – Katarzyna Klembalska

Księgowa – Elżbieta Tomaszewska

Komisja Rewizyjna – Anna Wójkowska (przewodnicząca)

– Justyna Pisarkiewicz (członek)

– Emilia Banasiak (członek)


Konto Rady Rodziców 35 1020 3440 0000 7802 0013 4130