DYREKCJA

Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetkę najważniejszych osób w szkole:

Dyrektor – mgr Artur Ciurlej – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, mgr historii, studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa – przysposobienia obronnego oraz wiedzy o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej.

Wicedyrektor – mgr Edyta Rybczyńska absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, mgr filologii polskiej, egzaminator maturalny CKE