WAŻNE WYDARZENIA 1954 – 2014

1954

 • Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 12 sierpnia nr 50.I.5219/54 utworzono Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Kutnie na bazie lokalowej przedwojennej Szkoły Powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującej się przy ul. Staszica 6.

1956

 • Wprowadzono do szkoły klasopracowniany systemu nauczania.

1957

 • Dyrekcja Szkoły skierowała do Ministra Oświaty wniosek o nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza.

 • Odbył się pierwszy, zorganizowany przez Czesława Wielskiego, wakacyjny obóz wędrowny w Sudety Zachodnie .

1958

 • Szkoła Jedenastoletnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 2 w Kutnie decyzją Ministra Oświaty przyjęła imię Jana Kasprowicza

 • Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.

 • Akces szkoły do Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą na Harendzie w Zakopanem.

 • Kutnowskie Zakłady Podzespołów Radiowych „Mifleks” stały się zakładem opiekuńczym.

 • Pierwszy egzamin maturalny i pierwsze świadectwo dojrzałości.

1963

 • Za aktywną pracę i osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze grona pedagogicznego, efekty współpracy wychowawców z domem rodzinnym uczniów, nauczycieli z zakładami pracy i instytucjami miasta Kutna – Kuratorium w Łodzi uznało Szkołę za „wiodącą”.

 • 20 czerwca odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach szkoły, przyszłą siedzibę przy ul. Okrzei 1a w Kutnie na „Piaskach”.

1964

 • Ukazało się orzeczenie Kuratorium Oświaty w Łodzi przekształcające Szkołę Jedenastoletnią na Szkołę Podstawową nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

 • 1 września rozpoczęła się nauka w nowo wybudowanym gmachu.

 • 27 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej szkoły z udziałem najwyższych władz państwowych, wojewódzkich i miejskich.

1965

 • Nawiązano współpracę z katedrą Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego.

1968

 • Powołano do życia Koło Absolwentów przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

 • W grudniu młodzież uczestniczyła w historycznym spektaklu „Dziady” Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym w reżyserii Kazimierza Dejmka z Gustawem Holoubkiem w roli głównej, spektaklu, który zdjęty z afisza był jedną z przyczyn tzw. wydarzeń marcowych.

1970

 • Miały miejsce uroczystości Jubileuszu XV- lecia Szkoły.

 • 30 maja – I Zjazd Absolwentów z lat 1954 – 1970.

 • ukazała się efemeryda zjazdowa – „Razem”.

1971

 • Pierwszy uczestnik olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym – Olimpiada
  Literatury i Języka Polskiego – Teresa Mosingiewicz przygotowywana przez Zofię Marcinkiewicz.

1972

 • Nastąpiło pełne sprofilowanie liceum (profile: podstawowy, matematyczno – fizyczny, biologiczny i humanistyczny).

 • pierwsze matury w zreformowanym systemie z obroną maturalnych prac pisemnych.

 • oddano do użytku laboratorium języków obcych.

1973

 • Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego – szkolnego czasopisma popularyzującego dorobek liceum

 • Zainstalowano w szkole kserograf, urządzenie dla małej poligrafii oraz zakupiono pierwszy magnetowid.

1974

 • Delegacja szkoły była obecna na pierwszym Zlocie Szkół Kasprowiczowskich. Liceum reprezentowali dyrektor Józef Mierzwiński i Stanisław Szymański.

 • mury szkoły opuścił absolwent ze świadectwem dojrzałości nr 1000

1975

 • Za wieloletnią, ofiarną pracę pedagogiczną odznaczeni zostali Złotymi Krzyżami Zasługi następujący nauczyciele: Jan Kotarski, Zofia Marcinkiewicz, Stanisław Prośniewski, Józef Stankiewicz, Jerzy Truściński, Czesław Widelski.

 • Ukazuje pierwszy numer szkolnego czasopisma „Razem Młodzi Przyjaciele” – jako organ Samorządu Uczniowskiego pod redakcją ucznia Piotra Świtalskiego

 • Podczas ferii zimowych (luty) na terenie Inowrocławia zorganizowano po raz pierwszy w dziejach szkoły zimowisko dla 80 uczniów.

1976

 • Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Józefa Mierzwińskiego zajął dotychczasowy zastępca Józef Stankiewicz.

 • Ukazał się okolicznościowy folder na XX-lecie liceum.

1978

 • Szkolna drużyna koszykówki chłopców zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego oraz IV miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów.

1979

 • Drużyna koszykówki chłopców SKS „Kasprowicz” zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego.

 • delegacja szkoły brała udział w II Zlocie Szkół Kasprowiczowskich w Inowrocławiu.

1980

 • Szkoła zajęła II miejsce w akcji Bliżej Teatru, organizowanej przez Teatr Wielki w Łodzi

1981

 • Pojawił się pierwszy absolwent II pokolenia – Małgorzata Kierzkowska. Jej mama, Bożena Staniszewska była absolwentką roku 1960

1982

 • Zespół koszykówki dziewcząt zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego i medal brązowy na IX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Tarnowie.

1983

 • Szkoła zorganizowała pięćdziesiąty krajoznawczy wakacyjny obóz wędrowny.

 • świadectwo maturalne otrzymuje 2000 absolwent liceum.

 • delegacja szkoły brała udział w III Zlocie Szkół Kasprowiczowskich w Ostrowie Wielkopolskim.

 • zorganizowano pierwszy letni obóz OHP (Jastrowie).

1985

 • W Mennicy Państwowej w Warszawie wybity został medal pamiątkowy z okazji Jubileuszu XXX-lecia w wersji posrebrzanej i patynowanej wg koncepcji Czesława Widelskiego i projektu artysty plastyka Jerzego Jarnuszkiewicza.

 • ukazał się informator II Zjazdu Absolwentów II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie 1954 – 1984 – opracowany przez Czesława Widelskiego.

 • podczas Uroczystości Jubileuszowych 6 i 7 czerwca odbyło się prawykonanie hymnu szkolnego wg melodii skomponowanej przez ucznia Jarosława Domagałę do słów Czesławy Politańskiej – Szulc.

 • w dniach 7 – 8 czerwca odbył się II Zjazd Absolwentów Liceum z lat 1954 – 1985 z okazji XXX-lecia szkoły.

 • podczas uroczystości Jubileuszowych XXX-lecia liceum uhonorowano medalami XL-lecia PRL nauczycieli: J. Truścińskiego, S. Bawejową, S. Korowajską, J. Stankiewicza, J. Mierzwińskiego, Z. Marcinkiewicz, K. Kremsera, Cz. Politańską, Z. Korowajskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: J. Stankiewicz, Z. Dąbrowska, Cz. Widelski. Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczono: Z. Marcinkiewicz, a Złoty Krzyż Zasługi K. Wojtackiej i J. Czajce

 • nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Józefa Stankiewicza zajął Stanisław Prośniewski.

1986

 • Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Stanisława Prośniewskiego zajął Karol Kremser.
 • odbyła się uroczystość refundacji nowego sztandaru szkolnego w obecności przedstawicieli władz, społeczeństwa, rodziców i delegacji zaprzyjaźnionych ze szkołą zakładów, instytucji i szkół.

1987

 • Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w uznaniu wieloletnich osiągnięć odznaczył II LO im. Jana Kasprowicza i mgr Stanisławę Bawej Złotym Medalem Olimpiady Biologicznej.

 • Pierwszy obóz OHP w PlantiCo Zielonki k/Warszawy (dziesiąty od 1983 roku).

1988

 • W dniach 28 – 31 lipca na Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej w Olsztynie zespół uczniowski w składzie: J. Domagała, A. Mikołajczyk, I. Pańta, P. Radoszewski i A. Kowalczyk wystąpili z programem wg muzyki skomponowanej przez ucznia J. Domagałę do słów wierszy J. Kasprowicza – „Rozmiłowała się ma dusza…” i J. Tuwima – „Muza… czyli słów kilka zaledwie…” . Zespół otrzymał nagrodę specjalną przyznaną po raz pierwszy w dziejach konkursu.

 • Konkurs na ogólnopolską zbiórkę surowców wtórnych przyniósł szkole pierwsze miejsce w woj. płockim i III miejsce w kraju. W nagrodę szkoła otrzymała kompletne wyposażenie sali komputerowej składające się z 10 komputerów ELWRO – 800 JUNIOR wraz z trzema stacjami dysków

 • Na Jesiennych Spotkaniach Teatralnych wystąpił w KDK w dniu 28 IX szkolny zespół wokalno-muzyczny z koncertem poezji śpiewanej pt. „Śpiewam, bo muszę…”

 • Z okazji obchodów 70-lecia odzyskania Niepodległości w KDK w dniu 11 listopada wystąpił szkolny zespół recytatorski i wokalno-instrumentalny z programem „Polakiem być…” w opracowaniu A. Nachyły, G. Pawłowskiej i Cz. Politańskiej – Szulc.

 • 18 grudnia na I Wojewódzkim Przeglądzie Sceny Szkolnej w Płocku – zespół recytatorsko-muzyczny liceum prowadzony przez G. Pawłowską i Cz. Politańską-Szulc zajął pierwsze miejsce.

1990

 • Odbył się pierwszy, zorganizowany przez Dorotę Dobiecką-Stańską, rajd górski w Kotlinę Kłodzką.

1991

 • 29 listopada uczennica Małgorzata Klat uczestnicząc w XV Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Jeleniej Górze uzyskała wyróżnienie za pracę pt. „Nasza rzeczywistość” (technika kombinowana na płótnie).

 • 30 grudnia w gmachu szkoły miał miejsce pożar, który strawił kancelarię, gabinet dyrektora, hol. Straty oszacowano na kwotę 380 mln zł.

 • wydane zostało 3000 świadectwo dojrzałości.

1994

 • Na Fundusz Pomocy Dzieciom z wadami serca w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie zebrali kwotę 3.376.100 zł.

 • uroczystości Jubileuszu XL-lecia szkoły 3 – 4 czerwiec III Zjazd Absolwentów z lat 1958-1994.

 • wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci zmarłego założyciela szkoły i pierwszego dyrektora Józefa Mierzwińskiego.

 • wydano biuletyn III Zjazdu Absolwentów.

 • dokonano otwarcia muzeum szkolnego.

1997

 • Beata Pokorska zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego.

 • Piotr Czerkawski został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu o Parlamentaryzmie.

1998

 • Hol szkoły zyskał nowy wystrój. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski dokonał odsłonięcia pomnika Jana Kasprowicza (odlew z brązu) wg projektu Leonarda Klose.

 • wydane zostało świadectwo dojrzałości nr 4000.

 • odbył się ostatni 25. obóz OHP w PlantiCo Zielonki.

1999

 • Zajęliśmy IV miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu „To lubię” organizowanego w ramach obchodów 200-rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną sprawowały G. Pawłowska i A. Nachyła, a w skład grupy wchodzili: Ewelina Nowicka, Dorota Skarbecka, Katarzyna Łuczak, Jolanta Sobczyńska, Łukasz Gajewski

2000

 • Edyta Berlińska laureatką Europejskiego Konkursu Języka Francuskiego, nagrodą była wycieczka do Francji

 • Edyta Berlińska finalistką XXIII Olimpiady Języka Francuskiego

 • ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej Casper

 • Kasprowicz” zaistniał w Internecie – powstała oficjalna strona szkoły www.kasprowicz.edu.pl

2001

 • Powstała nowoczesna pracownia komputerowa w sali 41.

2002

 • Anna Fabianowska laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza.

2003

 • Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Karola Kremsera zajęła Barbara Rostek-Nowacka.

 • Małgorzata Olejniczak laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza i Konkursu Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego.

 • przez cały rok trwała wielka akcja charytatywna na rzecz ucznia naszej szkoły Marcina Chrzanowskiego.

2005

 • Agnieszka Gołąb uzyskała tytuł finalistki XXVII Olimpiady Języka Francuskiego
  – Paulina Półtorak finalistką Olimpiady Tematycznej Losy ludności polskiej na Wschodzie po 17 września 1939 roku.

 • Mateusz Psurski i Artur Czarnecki laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza.

 • Martyna Leśniewska zdobyła 10 miejsce w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Znaszli ten kraj” .

 • Katarzyna Woźniak laureatką konkursu „Najlepszy Maturzysta Kutno 2004” organizowanego przez Klub Biznesmenów i Menadżerów w Kutnie.

 • Paweł Jędrzejczak, Agnieszka Gołąb, Joanna Jędrzejczak zajmują trzy pierwsze miejsca w III edycji Konkursu „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego” .

 • Miał miejsce pożar, który spowodował zniszczenie sekretariatu szkoły i gabinetu dyrektora, straty oszacowano na ok. 40 tysięcy złotych.

 • Wydano biuletyn IV Zjazdu Absolwentów.

 • Powstała gablota mieszcząca puchary sportowe szkoły – dar absolwentów z okazji 50-lecia szkoły.

 • W dniach 24-26 września odbył się IV Zjazd Absolwentów i uroczystości jubileuszu 50-lecia szkoły.

 • Agnieszka Gołąb uzyskała tytuł finalistki XXVIII Olimpiady Języka Francuskiego

 • Piotr Pietraszewski zajął drugie miejsce (w drużynie województwa łódzkiego) w X Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej w Informatyce.

 • pojawił się pięciotysięczny absolwent Liceum.

2006

 • Berenika Bartnik zdobyła tytuł laureatki finału centralnego Ogólnopolskiego Konkursu „Skandynawia – daleka czy bliska”.

 • Piotr Pietraszewski zdobył tytuł Mistrza Informatyki Województwa Łódzkiego, a w zawodach ogólnopolskich zajął 5 miejsce.

 • drużyna w składzie: Hubert Jatczak, Grzegorz Pawlak i Piotr Pietraszewski zajęła II miejsce w Polsce w ogólnopolskim projekcie „Pieniądze leżą na ulicy” w kategorii „Prezentacja multimedialna”, nagrodę odebrali z rąk Prezesa NBP Leszka Balcerowicza.

 • Katarzyna Konczarek zajęła pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej w Poznaniu.

 • Bartosz Załuga zakwalifikował się do reprezentacji województwa łódzkiego w Ogólnopolskim Finale Konkursu „Polska leży nad Bałtykiem”.

 • absolwent z roku 1959 prof. Marian Wilk otrzymał zaszczytny tytuł „Europejczyka Roku.

 • szkoła otrzymała z funduszy unijnych nową pracownię komputerową.

 • ruszyło Szkolne Centrum Multimedialne.

 • szkoła przeszła całkowitą termomodernizację, wymienione zostały wszystkie okna, nastąpiła zmiana systemu grzewczego i ocieplono budynek.

 • Małgorzata Walerczak otrzymała tytuł najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie łódzkim w kategorii „Szkoła ponadgimnazjalna”. Nagroda wręczona została podczas Gali IMPULS 2007 organizowanej z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Polskiego Radia SA w Warszawie.

 • Marta Klosse zajęła pierwsze miejsce, a Berenika Bartnik drugie w VI Konkursie „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”.

 • gruntowny remont sali gimnastycznej.

2008

 • Małgorzata Walerczak (ponownie) i Katarzyna Kargier otrzymały tytuł najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie łódzkim w kategorii „Szkoła ponadgimnazjalna”. Nagroda wręczona została podczas Gali IMPULS 2008 organizowanej z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Polskiego Radia SA w Warszawie.

 • Liceum otrzymało certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

 • Hubert Jatczak zdobył 11 miejsce w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Znaszli ten kraj” .

 • Martyna Matusiak została laureatką I stopnia Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” z maksymalną liczbą punktów i wygrała tygodniowy pobyt w Paryżu.

 • Justyna Kałamajska zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

 • Paweł Augustynowicz zajął siódme miejsce w ścisłym finale VI edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej „Fascynująca fizyka”

 • Edyta Bańcyr otrzymała Ekoindeks Politechniki Łódzkiej podczas Seminarium Studenckiego organizowanego przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej pod nazwą: „Problemy ochrony środowiska”.

 • Marta Klosse zajęła pierwsze miejsce w VII edycji Konkursu „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”.

 • Michał Olewnik trzecie miejsce w Zawodach Pucharu Świata w kategorii modele latające F1H Senior.

 • II miejsce dziewcząt w I Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar Starosty z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 • Magdalena Florczak i Anna Tadeusiak (śpiew) i Krzysztof Bździel (akompaniament) zajęli pierwsze miejsce na IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej w Poznaniu.

 • Bartosz Pietrzak otrzymał wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży ,,Kacze Pióro” za zestaw wierszy (wiersze zostały opublikowane w zbiorze opatrzonym numerem ISBN.

 • Marta Klosse zajęła piąte miejsce w ścisłym finale VI edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej „Fascynująca fizyka”

 • Krystian Jaroszewski finalistą Olimpiady Mediewistycznej.

 • Anna Nowacka otrzymała Ekoindeks Politechniki Łódzkiej podczas Seminarium Studenckiego organizowanego przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej pod nazwą: „Problemy ochrony środowiska” za prezentację i referat „You can change – po prostu Ochnia”.

 • Marta Klosse pierwsza, a Aleksandra Niewiadomska trzecia w VIII edycji Konkursu „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”.

 • Jubileusz 55-lecia Liceum – koncert „Zawsze ten sam Kasprowicz” z udziałem uczniów i absolwentów Liceum.

 • szkoła wygrała w akcji Kutnowskiego Domu Kultury „Poetycka Kostka Wolnego Wyboru” i otrzymaliśmy tytuł „Poetyckiej Szkoły”

 • Patrycja Stępińska, Paweł Olejniczak, Tomasz Kołudzki zajęli trzy pierwsze miejsca w Konkursie „90 lat Województwa łódzkiego” organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Łódzkiego

 • pierwsza edycja HARENDY, czyli Przeglądu Działań Twórczych

 • wyszedł pierwszy numer odrodzonej gazety szkolnej „C@asper

 • I miejsce dziewcząt w II Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar Starosty z okazji Narodowego Święta Niepodległości

2010

 • Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w obszarze: Kształtuje się postawy uczniów. Wymagania spełnione na najwyższym poziomie A.

 • Bartosz Pietrzak laureatem XXII Olimpiady Filozoficznej.

 • Tomasz Borkowski zajął drugie miejsce w finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 • Maciej Klarzak finalistą Konkursu „Wypromuj swoją Małą Ojczyznę”.

 • Michał Pluta otrzymał wyróżnienie w kategorii Student Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”.

 • Damian Kucharski finalistą Olimpiady Mediewistycznej.

 • Aleksandra Sułkowska i Milena Kusiak wyróżnione podczas IX Poznańskich Spotkań Targowych „Książka dla Dzieci i Młodzieży” w ogólnopolskim konkursie na pracę literacką „Lubię czytać”.

 • Aleksandra Niewiadomska pierwsza w IX edycji Konkursu „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”.

 • Krzysztof Domżał, Dawid Frątczak, Mikołaj Wieczorek finalistami VII edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej „Fascynująca fizyka”

 • I miejsce dziewcząt w III Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar Starosty z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

2011

 • Michał Pluta, Mateusz Cierpikowski, Jeremiasz Markiewicz w finale VIII edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej „Fascynująca fizyka”; ostatecznie Mateusz zajął piąte, a Michał dziewiąte miejsce

 • szkoła wygrała w akcji Kutnowskiego Domu Kultury „Poetycka Kostka Wolnego Wyboru” i otrzymaliśmy tytuł „Poetyckiej Szkoły”

 • I miejsce dziewcząt w IV Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar Starosty z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 • szkoła stała się współorganizatorem Olimpiady Mediewistycznej

 • Akademia Ciekawej Chemii – początek współpracy szkoły z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

2012

 • Liceum otrzymało tytuł Szkoły Dialogu (udział w projekcie w 2011 roku) przyznawany przez organizację pozarządową Forum Dialogu między Narodami.

 • Mateusz Cierpikowski finalistą Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego.

 • Spektakl „Moralność według Dulskiej” na podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej przygotowany przez młodzież naszego Liceum pod kierunkiem pani dyrektor Barbary Rostek-Nowackiej; drugie przedstawienie połączone ze zbieraniem funduszy na rzecz Kutnowskiego Hospicjum.

 • Łukasz Walichnowski i Adrianna Kobus w finale ogólnopolskim Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pod nazwą „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”.

 • I miejsce dziewcząt w V Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar Starosty z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 • Odbył się koncert na rzecz pomocy Krzysztofowi Michalskiemu, absolwentowi naszego Liceum i dziennikarzowi Radia Łódź.

2013

 • Co jest grane? – Czechow w trzech odsłonach. Niedźwiedź, Oświadczyny i Jubileusz”- spektakl przygotowany przez młodzież naszego Liceum pod kierownictwem pani dyrektor Barbary Rostek-Nowackiej; drugie przedstawienie połączone ze zbieraniem funduszy na rzecz Kutnowskiego Hospicjum.

 • Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

 • inauguracja roku jubileuszowego podczas Dnia Patrona.

 • Mateusz Bańcyr finalistą Olimpiady Mediewistycznej.

 • Justyna Pawlak zwyciężyła w Konkursie „Wiedzy o Powstaniu Styczniowym 1863-1864”, zorganizowanym w związku z uchwałą podjętą przez Senat RP ustanawiający rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Nagrodą był pięciodniowy wyjazd do Brukseli.

 • Maciek Jagiełło zdobył srebrny medal, a Łukasz Walichnowski brązowy w Mistrzostwach Polski Juniorów w kick-boxingu w odmianie Pointfighting. W Pucharze Polski było odwrotnie w kategorii Light Contact Junior drugie miejsce zajął Łukasz, a trzecie Maciek.

 • 60 rajd górski.

 • nowa pracownia komputerowa.

 • pojawił się sześciotysięczny absolwent.

2014

 • Mateusz Bańcyr i Jakub Jasiaczek finalistami Olimpiady Mediewistycznej.

 • Dawid Stanowski uzyskał indeks Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zajmując drugie miejsce w XV edycji konkursu Wiedzy Geograficzno – Turystycznej o Regionie Łódzkim „Województwo w sercu Polski”.

 • Klaudia Mucha, Paulina Woźniak, Olga Jóźwiak i Czarek Grzyb uzyskali mandaty parlamentarne XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży realizując projekt debaty europejskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 • Rafał Banasiak zajął ósme miejsce w finale ogólnopolskim XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” .

OBCHODY JUBILEUSZU

Listopad

 • Dni Historii – czasy Jana Kasprowicza.

Grudzień

 • Dzień Patrona – inauguracja obchodów Jubileuszu.

Luty

 • Seminarium naukowe ,,Śladami Jana Kasprowicza”.

Marzec

 • Wykład prof. dr. hab. Ryszarda Olińskiego (absolwenta z roku 1964) „Dylematy dotyczące eksperymentów medycznych i klonowania człowieka – czy warto poprawiać naturę?

Marzec

 • Konkurs „Patron znany, czy nieznany” – życie i twórczość Jana Kasprowicza.

Kwiecień

 • Kutnowski Kącik Wspomnień poświęcony historii i tradycji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

Maj

 • Konkurs „Patron znany, czy nieznany” – życie i twórczość Jana Kasprowicza.

Czerwiec

 • V Zjazd Absolwentów (20-21 czerwca), uroczystość Jubileuszu 60-lecia Liceum.