RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie ul. Stefana Okrzei 1A 99-300 Kutno jest Pan Paweł Łuczak, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie .
  2. Państwa dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  9. Polityka Prywatności Strony Internetowej znajduje się TUTAJ

 

Klauzule RODO

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA FANPAGE’A NA PORTALU FACEBOOK

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW – NAUCZYCIELE, ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC BYŁYCH PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZFŚS

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZFŚS

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC DARCZYŃCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC KLIENTÓW – INTERESANTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SZKOŁĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB TRZECICH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PODANE W KWSTIONARIUSZU OSOBOWYM PRACOWNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC PRAKTYKANTÓW W RAMACH NIEODPŁATNYCH PRAKTYK

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW, UCZNIÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ