BIBLIOTEKA

 

GODZINY PRACY WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Poniedziałek   9:30 – 14:30
Środa            9:30 – 14:30
Piątek            9:30 – 14:30
Bibliotekarz:
Mgr Monika Miłkowska

 

ZBIORY

Biblioteka szkolna liczy ponad 17 tysięcy woluminów. Można w niej znaleźć m.in. lektury, opracowania, monografie, beletrystykę, wydawnictwa naukowe, słowniki, podręczniki…

W czytelni do dyspozycji uczniów i pracowników szkoły są czasopisma, filmy i podręczny księgozbiór. Można również skorzystać ze słowników, encyklopedii, przejrzeć albumy.

Aktualna prenumerata czasopism i prasy codziennej:

•    „Rzeczpospolita”
•    „Biblioteka w Szkole”
•    „Biologia w Szkole”
•    „Geografia w Szkole”
•    „Głos Nauczycielski”
•    „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”
•    „Wiadomości Historyczne”
•    „Chemia w Szkole”
•    „Cogito”
•    „Fizyka w Szkole”
•    „Matematyka w Szkole”
•    „Mówią Wieki”
•    „Polityka”
•    „Wiedza i Życie”

Centrum Informacji Medialnej

W pracowni multimedialnej można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

Ogólne zasady korzystania z biblioteki

  • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
  • Zbiory biblioteczne można wypożyczać do domu, do pracowni przedmiotowych na lekcje lub korzystać na miejscu (księgozbiór podręczny);
  • Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej po upływie 2 tygodni (z możliwością przedłużenia).
  • W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów;