BIBLIOTEKA

 

GODZINY PRACY WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Poniedziałek     8:00 – 13:00
Wtorek     8:00 – 14:30
        Środa     8:00 – 15:00
 Czwartek     8:00 – 14:30
        Piątek    8:00 – 13:00
Bibliotekarz:
Mgr Piotr Staniszewski

Godzina dostępności nauczyciela Środa 15.30 – 16.30

ZBIORY

Biblioteka szkolna liczy ponad 17 tysięcy woluminów. Można w niej znaleźć m.in. lektury, opracowania, monografie, beletrystykę, wydawnictwa naukowe, słowniki, podręczniki…

W czytelni do dyspozycji uczniów i pracowników szkoły są czasopisma, filmy i podręczny księgozbiór. Można również skorzystać ze słowników, encyklopedii, przejrzeć albumy.

Ogólne zasady korzystania z biblioteki

  • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
  • Zbiory biblioteczne można wypożyczać do domu, do pracowni przedmiotowych na lekcje lub korzystać na miejscu (księgozbiór podręczny);
  • Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej po upływie 2 tygodni (z możliwością przedłużenia).
  • W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów;