BĘDZIEMY O NICH PAMIĘTAĆ

JÓZEF MIERZWIŃSKI (1923 – 1991)

Pierwszy Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

Urodził się 23 stycznia 1923 roku we wsi Witoldówka w pow. zdołbunowskim na Wołyniu. Jako 16-letni chłopiec przeżył zajęcie rodzinnej miejscowości przez wojska sowieckie. W 1941 r. ukończył Technikum Pedagogiczne w Równem i otrzymał dyplom nauczycielski.

W 1942 r. Józef Mierzwiński wstąpił do oddziału AK „Witoldówka”, należącego do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, walczył w nim przez okres dwóch lat w rejonie Ożenin, Ostróg, Zdołbunów. Osiągnął stopień chorążego. W kwietniu 1945 roku zesłano go do obozu w Stalinogorsku pod Moskwą. Dopiero w styczniu 1946 został przekazany przez NKWD polskim organom bezpieczeństwa, a w marcu 1946 znalazł się w Kutnie, gdzie odnalazł rodziców. Uzupełnił wykształcenie w Liceum Pedagogicznym i podjął pracę nauczyciela. Pracował od 1948 roku m.in. w Szkole Rolniczej w Mieczysławowie (1949-1951) i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Henryka Dąbrowskiego (1951-1954).

Od 1954 roku pełnił stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD w Kutnie, a od 1 września 1958 roku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie. W 1955 roku Józef Mierzwiński ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej zaoczne studia I stopnia z geografii, a w 1968 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim tytuł magistra pedagogiki. Uczył geografii i języka rosyjskiego. vBył założycielem: 3-letniej szkoły pielęgniarskiej, 2-letniego podyplomowego studium medycznego, 2-letniej zasadniczej szkoły krawieckiej i gastronomicznej. Doprowadził do otwarcia Filii Politechniki Łódzkiej w Kutnie. Dyrektorem Liceum był do 1976 roku. Zmarł 21 marca 1991roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

JAN JANUSZKIEWICZ (1906 – 1990)

 

JÓZEF STANKIEWICZ (1930 – 2002)

Urodził się 19 marca 1930 roku w Ostrowach. Ukończył Liceum Pedagogiczne we Włocławku, a pierwszą pracę zawodową podjął w 1950 roku w Szkole Podstawowej w Ostrowach, gdzie w roku szkolnym 1951/52 pełnił funkcję kierownika. W 1955 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi i otrzymał nakaz pracy w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym TPD w Kutnie (to późniejsze Liceum im. Jana Kasprowicza). Tytuł magistra fizyki uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Należał do grona organizatorów naszej szkoły. Uczył fizyki i astronomii, pełnił od roku 1969 funkcję wicedyrektora, a w latach 1976-1985 był dyrektorem Liceum. Kształcił również dorosłych w Liceum Ogólnokształcacym dla Pracujących Zaocznym i Średnim Studium Zawodowym. Całe swoje życie zawodowe związał z Kutnem i II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 16 stycznia 2002 roku. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym na Kuczkowie.

 

STANISŁAW PROŚNIEWSKI (1930 – 2009)

Urodził się 16 maja 1930 roku w Pacynie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego w 1951 roku. Kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Swoją pracę zawodową nauczyciela matematyki rozpoczął w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych. Po odbyciu dwuletniej zasadniczej służby wojskowej podjął pracę w Kutnie w Szkole Podstawowej – dzisiaj Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a od 1954 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie. W latach 1975 – 1985 pełnił funkcję wicedyrektora, a w roku szkolnym 1985/86 dyrektora szkoły. Pan Stanisław Prośniewski edukował również młodych nauczycieli będąc wizytatorem metodykiem (1971 – 75). Kształcił dorosłych pracując w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Pracujących w Kutnie (1966 – 1994). Po odejściu na emeryturę w 1986 roku pracował jeszcze w „Kasprowiczu” do 1988.
Stanisław Prośniewski całe swoje życie zawodowe związał z Kutnem, a przede wszystkim z II Liceum Ogólnokształcącym im Jana Kasprowicza w Kutnie, gdzie przeszedł drogę od nauczyciela do dyrektora.
Zmarł 19 listopada 2009 roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

STANISŁAW SZYMAŃSKI (1911 – 1971)

Urodził się 7 kwietnia 1911 roku. Wywodził się z rodziny chłopskiej, ukończył Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, gdzie w 1930 roku zdał maturę. Podjął studia w zakresie filologii polskiej i klasycznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Do wybuchu II wojny światowej pracował w administracji państwowej. Dobra znajomość języka niemieckiego pozwoliła mu i jego rodzinie na względnie spokojne przetrwanie okupacji w administrowanych przez Niemców majątkach ziemskich Włostowice i Pęcławice, gdzie zatrudniony był jako buchalter.
Zaraz po wojnie związał się ze szkolnictwem Kutna. Pierwszą nauczycielską placówką było Gimnazjum i Liceum Pedagogiczne mieszczące się w pałacu byłego dziedzica kutnowskich włości – pana Zawadzkiego. Drugą Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Od 1954 roku do końca życia pracował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza jako nauczyciel języka polskiego, łaciny, języka niemieckiego i bibliotekarz.
Zmarł 17 sierpnia 1971 roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

STEFAN TOMASZEWSKI (1989 – 1991)

Urodził się 19 sierpnia 1899 roku w Łodzi. Pracę nauczycielską podjął w 1922 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej walczył w szeregach Batalionów Chłopskich na Podkarpaciu w rejonie Nowego Sącza pod pseudonimem Józef Chmura.
Po zakończeniu wojny był w Kutnie kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 3, która mieściła się w poniemieckim baraku przy ul. Kochanowskiego. W tym czasie był aktywnym działaczem kutnowskiego PCK oraz inicjatorem i założycielem Pogotowia Ratunkowego. Za zasługi i autentyczną działalność harcerską nadano Mu tytuł honorowy – harcmistrza Polski Ludowej.
Stefan Tomaszewski był wieloletnim kierownikiem sekcji Biologii OOM w Łodzi. Był jednym z założycieli Korespondencyjnego Liceum dla Dorosłych w Kutnie.
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie pracował jako nauczyciel biologii w latach 1958 – 1966. Twórca pracowni biologicznej.
Zmarł 9 marca 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu w Woźniakowie.

 

JAN KOTARSKI (1929 – 1981)

Urodził się 24 listopada 1929 roku w Wojszycach. Od 1937 roku mieszkał w Kutnie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1950 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Studia wyższe podjął na Wydziale Matematyczno-Fizycznym PWSP w Łodzi. Pracę nauczycielską rozpoczął w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu. Od 1958 roku uczył chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie i Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym. W 1968 roku uzyskał tytuł magistra chemii. Organizował pierwszą pracownię chemiczną zarówno w starej jak również w nowej siedzibie Liceum przy ul. Okrzei 1a.
Jako gorący zwolennik przemian politycznych – Jan Kotarski – był powszechnie znany w Kutnie jako aktywny działacz rodzącej się „Solidarności” nauczycielskiej. Był członkiem Komisji Regionalnej NZSS „Solidarność” w Kutnie.
Zmarł 30 sierpnia 1981 roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

JANINA JANKOWSKA (1911-1988)

Z domu Niewęgłowska, urodzona 29 sierpnia 1911 roku w Warszawie. Pracę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza rozpoczęła 30 września 1961 roku przeniesiona z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie była wieloletnią nauczycielką historii. Równolegle pracowała w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Zapis w Złotej Księdze Liceum im. Jana Kasprowicza głosi: „Nauczycielka historii w liceum w latach 1961-1972. Wychowała liczne zastępy absolwentów wdrażając w nich gruntowną i rzetelną znajomość dziejów ojczystych. Ofiarnie pracowała na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Włożyła dużo wysiłku w organizację i wyposażenie Pracowni Historycznej”. Na emeryturę przeszła w roku 1969, ale uczyła jeszcze do roku 1972.
Zmarła 17 kwietnia 1988 roku. Pochowana została na Cmentarzu Katolickim w Warszawie – Pyry.

 

 

 

KATARZYNA SZYMAŃSKA (1912-1997)

Z domu Drath, urodziła się 30 kwietnia 1912 roku we Lwowie. Do szkoły powszechnej uczęszczała we Lwowie, Jarosławiu i Toruniu, gdzie zdała maturę w Miejskim Gimnazjum Żeńskim. Studiowała na Uniwersytecie Poznańskim i tam, w 1934 roku, otrzymała tytuł magistra filozofii w zakresie filologii klasycznej, a w 1938 zdała egzamin dający uprawnienia nauczyciela szkół średnich w zakresie filologii klasycznej i historii. W 1935 roku podjęła pracę w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im Juliusza Słowackiego w Poznaniu, następnie uczyła w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym w Jędrzejowie (1936-1938) i Prywatnym Żeńskim Liceum i Gimnazjum w Rzeszowie (1938/1939).
W czasie wojny przebywała w Krakowie pracując w biurze i uczestnicząc w tajnym nauczaniu. Decyzją władz oświatowych została w 1945 roku skierowana do pracy na Pomorzu. Uczyła w II Państwowym Liceum i Gimnazjum Królowej Jadwigi w Toruniu (1945-1950) i II Państwowej Szkole Ogólnokształcącej w Inowrocławiu (1950). W latach 1946-1950 była asystentką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam też studiowała i uzyskała w 1950 roku tytuł magistra filologii angielskiej. Po reorganizacji uniwersytetu przeniesiona została do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie (pełniła tam również funkcję wicedyrektora), a w latach 1959-1979 pracowała w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Katarzyna Szymańska uczyła języka angielskiego i łaciny.
Zmarła 30 kwietnia 1997 roku. Pochowana została na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

CZESŁAW WIDELSKI (1929 – 1999)

Urodzony 22 sierpnia 1929 roku w Pińsku na Białorusi. Szkołę powszechną rozpoczął w Brześciu. W 1941 roku deportowany wraz z rodziną na Syberię do Kazachstanu (miejscowość Dżambuł). Tam ukończył polską szkołę podstawową. W 1945 roku powrócił do Polski, do Kutna. Ukończył gimnazjum ogólnokształcące, a w 1949 roku Liceum Pedagogiczne w Zgierzu. Do 1955 roku pracował w ośrodku wychowawczym dla dzieci greckich w Szczecinie, Zgorzelcu, Policach.
Od 1955 roku znany i ceniony nauczyciel geografii II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie. W roku szkolnym 1968/1969 prowadził eksperyment pedagogiczny-ekonomiczny wprowadzający elementy ćwiczeń terenowych. Twórca nowoczesnej pracowni geograficznej wyposażonej w rzutnik, aparat fotograficzny, kamerę, projektor filmowy, magnetofon, teleskop… . Prowadził również ogródek geograficzny ze wskaźnikami wysokości słońca i gwiazdy polarnej, gnomonami i zegarem słonecznym oraz stację meteorologiczną. Wielką pasją Czesława Widelskiego była turystyka i jej propagowanie wśród młodzieży. W latach 1957 – 1988 zorganizował 63 obozy wędrowne. Zmarł w 1999 roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

ZOFIA MARCINKIEWICZ  (1934 – 2001)

Z domu Szymańska, urodziła się 7 kwietnia 1934 roku w Wąsoszach koło Konina. Okres okupacji spędziła w majątku Pęcławice w powiecie łęczyckim. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 2 w Kutnie i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie w 1951 roku zadała maturę. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkimi i uzyskała tytuł magistra filologii polskiej.
W 1955 roku rozpoczęła pracę zawodową w Państwowej Trzyletniej Szkole Pielęgniarstwa. W II Liceum Ogólnokształcącym im Jana Kasprowicza w Kutnie pracowała w latach 1958-1986. Pełniła również funkcję wizytatora metodyka języka polskiego.
Osiągała sukcesy przygotowując młodzież do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (sześciu jej uczniów zakwalifikowało się do eliminacji ogólnopolskich). Opiekowała się szkolnym kabaretem „Pod świecznikami”, przygotowywała inscenizacje lektur szkolnych, spotykała się z redakcją szkolnego pisma „Razem”.
Zmarła 21 stycznia 2001 roku. Pochowana została na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

MARIA LANGIEWICZ – WOŹNIAK (1948 – 2001)

Urodziła się 13 lutego 1948 roku w Kutnie. Ukończyła Państwowa Szkołę Ekonomiczną w Gdyni. W 1970 roku rozpoczęła studia na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam również obroniła pracę magisterską. Całe swoje życie prywatne i zawodowe związała z Kutnem i Trójmiastem.
Pierwszego września 1971 roku podjęła pracę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie, gdzie pracowała przez 15 lat.
Od 1973 r. była Komendantem Szczepu ZHP w Kutnie, a od września 1975 nauczycielem – instruktorem ZHP w liceum. Kochała szkołę i młodzież, była godna zaufania, życzliwa uczniom, skora do kompromisu, często na płaszczyźnie partnerstwa. Umiała budzić i wspierać aspiracje młodzieży. Zmarła 26 czerwca 2001 roku. Pochowana została na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni – Oksywiu.

 

IRENA CZAJKA (1932 – 2002)

Z domu Borysewicz, urodziła się 16 stycznia 1932 roku w Nieświeżu. W 1938 roku rozpoczęła naukę w tamtejszej szkole. W roku 1945 wraz z matką i bratem przyjechała do Kutna jako repatriantka. Dokończyła edukację ogólną i 10 czerwca 1951 roku otrzymała świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Henryka Dąbrowskiego, następnie podjęła naukę w Studium Nauczycielskim w Zgierzu i na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obroniła pracę magisterską zdobywając pełne wykształcenie na kierunku filologia rosyjska. W latach 1952-1961 uczyła w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie.
Z II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie związała się od 1 września 1961 roku. 1 maja 1978 roku została powołana na stanowisko metodyka przedmiotowego języka rosyjskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku. Zajęcia dydaktyczne w ramach pełnionej funkcji odbywała w naszym Liceum do 1986 roku.
Zmarła w listopadzie 2002 roku. Pochowana została na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

ZDZISŁAW BUGAJNY (1941 – 2004)

Urodził się w Łodzi, gdzie w robotniczej dzielnicy Bałuty ukończył szkołę średnią. Studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskał tytuł magistra chemii. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie pracę rozpoczął w 1965 roku. W 1978 roku zakończył pracę w szkolnictwie średnim i powrócił do rodzinnej Łodzi. Przez pięć lat był zatrudniony w Łódzkich Zakładach Gumowych „Stomil”. Organizował tam praktyki i szkolenia zawodowe. Następnie był zastępcą, a potem dyrektorem w bursie dla młodzieży ze szkół zawodowych. W 1993 roku przeszedł na emeryturę.
Zmarł 9 kwietnia 2004 roku.

 

 

JADWIGA CELIŃSKA (1939 – 2007)

Urodzona 7 kwietnia 1939 roku w Kutnie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego w roku 1958. Pierwszą pracę podjęła tuż po maturze w Szkole Podstawowej w Woli Chruścińskiej (1958/1959), a następnie w Szkole Podstawowej w Poborzu i Sierakówku (1959/1960). W 1960 rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, tam też w roku 1966 uzyskała tytuł magistra fizyki. Po studiach przez rok pracowała w Technikum Rolniczym w Mieczysławowie, a w 1967 została przyjęta na stanowisko nauczyciela fizyki i astronomii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie (pracowała również w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Zaocznym). Odeszła na emeryturę w 2001 roku.
Zmarła 6 maja 2007 roku. Pochowana została na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

 

JERZY TRUŚCIŃSKI (1932 – 2010)

Urodził się 9 kwietnia 1932 roku w Kutnie. Podczas II wojny światowej ukończył na tajnych kompletach szkołę podstawową. W roku 1950 zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie. Studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Wychowania Fizycznego do roku 1953. Uczelnię ukończył z tytułem nauczyciela dyplomowanego wychowania fizycznego, pracę magisterską obronił w roku 1960. Specjalizację sportową trenera drugiej klasy w piłce koszykowej uzyskał w 1969 rok, a w 1975 trenera klasy pierwszej.
W latach 1953-1956 pracował z nakazu pracy w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Stargardzie Szczecińskim. Od 1956 roku związany z II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie (pracował w różnych okresach czasu również w innych szkołach kutnowskich i w Krośniewicach).
Budował sukcesy „kasprowiczowskiej” koszykówki w ramach Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz”. Największe z nich to wicemistrzostwo (1978) i mistrzostwo Polski w roku 1979 koszykarskich drużyn Szkolnych Związków Sportowych. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza pracował do 1991 roku. Zmarł 17 grudnia 2010 roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.