TYDZIEŃ KARIERY 2018

Moja przyszłość w moich rękach – Dni Kariery w Kasprowiczu

Kasprowiczowskie Dni Kariery, realizowane już po raz czwarty w II Liceum Ogólnokształcącym, zostały opatrzone hasłem „Moja przyszłość w moich rękach”.

W dniach od 7 do 16 listopada 2018 roku młodzież uczestniczyła w wielu ciekawych spotkaniach i warsztatach. W programie znalazły się warsztaty służące refleksji na temat własnych umiejętności i uzdolnień oraz zajęcia dotyczące autoprezentacji, mechanizmów postrzegania społecznego oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które poprowadziła Pani Małgorzata Katarzyńska z Młodzieżowego Centrum Kariery. Młodzież uczestniczyła także w warsztatach przeprowadzonych przez Panią Annę Burchard i Panią Joannę Szczepańską, doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie.  W klasach I spotkanie koncentrowało się na samopoznaniu, właściwej ocenie swoich potrzeb, cech i umiejętności. W klasach II tematem przewodnim zajęć było podejmowanie decyzji związanych z wyborem zawodu. Natomiast temat warsztatów dla klas trzecich brzmiał „Ja na rynku pracy”.
Doradcy zawodowi udzielali także porad i konsultacji indywidualnych.

Ciekawym punktem Dni Kariery było także spotkanie przedstawicielem zawodu. W tym roku, dzięki prelekcji Michała Konończuka, młodzież poznała blaski i cienie pracy reprezentanta medycznego.

Wszystkie podjęte w ramach projektu działania mają na celu ułatwienie młodzieży świadomego kreowania własnej drogi zawodowej.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE

Dodaj komentarz