Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż zgodnie z uchwałą  Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 marca 2022 r., z dniem 20 kwietnia 2022 r. zostaje utworzony w roku szkolnym 2021/2022 oddział przygotowawczy dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Wszelkie sprawy związane z naborem do oddziału przygotowawczego można załatwić w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00.

Potrzebne informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 24 355 74 33 lub kierując zapytanie na adres mailowy: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl

 

Poniżej znajdują się wzory dokumentów, które należy złożyć w celu rekrutacji do oddziału przygotowawczego.

Wniosek o przyjęcie do placówki oświatowej

Oświadczenie o liczbie lat nauki dziecka

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

 

Dodaj komentarz