Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 26 lutego 2021 r.

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

Informuję, iż w związku z związku z panującą sytuacją epidemiczną zmianie ulega sposób organizacji zaplanowanych na dzień 03 marca 2021 r. konsultacji indywidualnych.

03 marca 2021 r. (środa) w godz. 1600-1800 zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy swojego dziecka. Preferowane formy komunikacji to dziennik elektroniczny Librus oraz telefon.

Jednocześnie proszę rodziców/prawnych opiekunów o zgłaszanie wychowawcom klas ewentualnej potrzeby rozmowy z nauczycielem danego przedmiotu, który po otrzymaniu takiej informacji od wychowawcy, skontaktuje się z Państwem nie później niż do 05 marca 2021 r.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz