UWAGA! MATURA PRÓBNA!

Ważne informacje dla uczniów klas trzecich przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji letniej 2021 r.!

W dniach 3, 4 i 5 marca 2021 r. o godz. 9.00 dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie serdecznie zaprasza wszystkich tegorocznych maturzystów na próbne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych, przeprowadzane na terenie II LO z zachowaniem całkowitego reżimu sanitarnego i zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez CKE, tj.:

03 marca 2021 r. godz. 9.00 – język polski (pp)

04 marca 2021 r. godz. 9.00 – matematyka (pp)

05 marca 2021 r. godz. 9.00 – język angielski (pp)

Zasady przeprowadzania egzaminów próbnych:

  • zdający przychodzą do szkoły najpóźniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu;
  • każdy zdający powinien sprawdzić numer sali, do której został w danym dniu przydzielony, na liście znajdującej się na drzwiach wejściowych do szkoły;
  • wszystkie rzeczy osobiste (torebka, telefon, itp.) zdający pozostawiają w swoich szafkach;
  • od momentu wejścia do szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej wszyscy zdający są zobowiązani do założenia maseczki osłaniającej usta i nos;
  • przed wejściem na teren szkoły, przy wyjściu ze szkoły oraz w wyznaczonych do tego miejscach, wszystkich zdających obowiązuje dezynfekcja rąk;
  • podczas trwania egzaminów na terenie całej szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego;
  • podczas egzaminu zdający korzystają tylko z własnych przyborów. Każdy uczeń powinien posiadać długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem;
  • zdający mogą przynieść na egzamin własną wodę;
  • po zakończeniu egzaminu uczniowie niezwłocznie powinni opuścić teren szkoły.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na przeprowadzony na ternie II LO w dniach 04-09.02.2021 r. próbny egzamin maturalny uwzględniający wszystkie przedmioty, obecnie zaproponowany przez CKE próbny egzamin maturalny przeprowadzamy wyłącznie w zakresie przedmiotów obowiązkowych. Arkusze maturalne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym będą dostępne do samodzielnego rozwiązania na stronach internetowych CKE, OKE i MEiN w dniach i godzinach znajdujących się w harmonogramie CKE.

Harmonogram próbnego egzaminu 3-16 marca br.

Przypominam także, iż nadal możliwe jest, po uzgodnieniu z nauczycielami, aby uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach, w tym także w zakresie omówienia arkuszy maturalnych rozwiązanych w ramach próbnego egzaminu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wystąpienia ewentualnych problemów, bardzo proszę o zgłaszanie tego faktu wychowawcom klas lub do sekretariatu szkoły pod numerami telefonów 24 355 74 30 lub 24 355 74 33.

Powodzenia na egzaminach!

Z poważaniem

Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz