Awans do eliminacji okręgowych olimpiad historycznych

Znamy  już tegoroczne wyniki eliminacji szkolnych dwóch olimpiad historycznych.

W zawodach okręgowych XLVI Olimpiady Historycznej organizowanej  przez Polskie Towarzystwo Historyczne wezmą udział Paula Dzierżawska (kl. III D) i Piotr Muliński (kl. II B).  Komitet okręgowy Olimpiady Wiedzy Historycznej organizowanej przez COPTIOSH potwierdził awans do dalszego etapu  Gabrieli Czubalskiej (kl. III B), Piotra Mulińskiego (ubiegłorocznego laureata) i Mikołaja Szymczaka (kl. II B).

Eliminacje szkolne XLVI Olimpiady Historycznej odbywały się w październiku i listopadzie. Uczniowie w oparciu o literaturę przedmiotu i źródła przygotowali własne prace badawcze. Piotr opracował temat: „Przemiany ustroju  w starożytnym Rzymie”. Paula zaś przedstawiła „Sprawę polską na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej”. Było to warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego. Eliminacje okręgowe odbędą się na Wydziale Historii Uniwersytetu Łódzkiego 11 stycznia 2020 r.

Zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Historycznej odbyły się 18 listopada. Piętnastu uczestników rozwiązywało test historyczny. Najwięcej punktów zdobyli Gabriela, Piotr i Mikołaj, którzy wezmą udział w zawodach okręgowych 4 stycznia 2020 r.

Uczniów do olimpiad przygotowuje Renata Saramonowicz.

Dodaj komentarz