Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023 roku spotkaliśmy się, by w szczególnej kasprowiczowskiej atmosferze świętować Dzień Edukacji Narodowej. Zaproszenie na uroczystość przyjęli: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kutnie Iwona Kaca, Zbigniew Leitgeber – prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie oraz Aneta Domrzał – przewodnicząca Rady Rodziców.

Spotkanie było okazją, by podziękować nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za ich codzienną pracę oraz wyróżnić tych, którzy w pracy z młodzieżą widzą swoją pasję poświęcając jej wiele energii i czasu. Warto podkreślić fakt, że Pani Barbara Rostek-Nowacka oraz Pan Sławomir Klarzak otrzymali szczególne wyróżnienie – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Urszula Matusiak oraz Anna Ambroziak otrzymały Nagrodę Starosty Kutnowskiego.

Nagrody Dyrektora otrzymali: Edyta Rybczyńska, Barbara Rostek-Nowacka, Anna Kmieć – Nogalska, Renata Saramonowicz, Anna Krukowska-Fudała, Anna Adamowska, Marcin Michalski, Piotr Staniszewski, Marcin Urbanek. Dyrektor docenił również zaangażowanie w pracę zawodową wszystkich pracowników administracji i obsługi.

Uczniowie z kolei postanowili w sposób niekonwencjonalny umilić dzień swoim profesorom. Zaprezentowali bowiem skecz parodiujący egzamin. Dopełnieniem życzeń, była dedykacja muzyczna w wykonaniu Magdaleny Kaczmarek i Kacpra Krupy.

Uroczystość przygotowały klasy IIe i IVb z wychowawczyniami.

Dodaj komentarz