Tajemnice fascynującego świata kutnowskiej przyrody

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Tajemnice fascynującego świata kutnowskiej przyrody”. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Tematem konkursu jest przedstawienie przez autorów piękna kutnowskiej natury. Mogą to być zdjęcia krajobrazowe lub zbliżeniowe i makro zrobione na terenie Kutna i okolic. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych, w przypadku osób pełnoletnich zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). Prace należy przesyłać na adres mailowy ankmnog@gmail.com. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeden uczestnik może maksymalnie przesłać 1 zdjęcie. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 27 października 2023 roku o godz.23.59. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 października 2023 roku. Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Kutno z Lokalnego Programu Mikrograntów : Mikrogranty w Kutnie 2023. Zapraszamy do udziału. Podziwiajcie kutnowską przyrodę!

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla osób pełnoletnich

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu dla osób niepełnoletnich

Dodaj komentarz