Pożegnanie klas maturalnych 2023

Ile razem dróg przebytych…

W piątek 28.04.2023r. społeczność Kasprowicza pożegnała pierwszy rocznik czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Na sali gimnastycznej zgromadzili się: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, abiturienci, ich rodzice oraz najbliżsi. Nasze zaproszenie na uroczystość przyjęli również: pani Iwona Kaca – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kutnie, pani Katarzyna Kłeczek – dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, pani Liliana Urbańczyk–Wójcik – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, pani Anna Marciniak–Ladko – sekretarz Stowarzyszenia oraz pani Aneta Domrzał – przewodnicząca Rady Rodziców.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów oraz gratulacje

i podziękowania dla rodziców. Dyrektor Artur Ciurlej wraz z wychowawczyniami klas: 4a- Anetą Borowicz, 4b – Renatą Saramonowicz, 4c – Anną Adamowską i 4d – Dorotą Dobiecką–Stańską, wręczył świadectwa ukończenia szkoły. Z grona tegorocznych absolwentów do Złotej Księgi Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza za swoje osiągnięcia i pracę na rzecz szkoły, zostało wpisanych sześciu uczniów: Nina Nowacka – 4a; Bartosz Kaczmarek – 4b; Zuzanna Jaciubek – 4c; Igor Jóźwiak – 4c; Jakub Osiński – 4c, Alicja Sadowska – 4d.

Listy gratulacyjne dla uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen od 4,75 do 5,47 przekazał również Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów II LO Liliana Urbańczyk–Wójcik swymi nagrodami wyróżniła uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen za cztery lata nauki: Ninę Nowacką i Jakuba Osińskiego. Wyróżnieni przez nią zostali także uczniowie szczególnie zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz osoby obdarzone talentem muzycznym, które tworzyły spektakle i koncerty szkolne, promując jednocześnie szkołę w środowisku lokalnym: Natalia Lewkowicz, Ala Sadowska, Klaudiusz Miklas, Nina Nowacka, Justyna Walicka, Magdalena Sawicka, Kinga Andrzejczyk, Gabriela Piotrowska, Adam Szychowski, Jakub Osiński, Mateusz Kusiak.

Uczniowie klas czwartych symbolicznie przekazali sztandar Liceum oraz szkolny dzwonek swoim kolegom z klas trzecich. Pożegnali się także krótkim, ale niezwykle wzruszającym koncertem muzycznym.

Nie zabrakło też chwili wspomnień i wzruszeń przy prezentacji zdjęć ze wspólnie przeżytych uroczystości, wydarzeń, wycieczek i rajdów.

Uroczystość zakończył skecz pt. „Matura” oraz dedykacja muzyczna przygotowana przez klasę 3b, przy współpracy z 3d, 2a i 1c. Nad całością przebiegu imprezy czuwała Anna Krukowska – Fudała.

MATURZYSTOM ŻYCZYMY POŁAMANIA DŁUGOPISÓW I 100% WYNIKÓW!!!

 

 

 

Dodaj komentarz