Otwarcie siłowni w Kasprowiczu

27 kwietnia 2023r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie,
w obecności Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie – Iwony Kacy
oraz Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi miało miejsce otwarcie nowej
siłowni. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie szkoły, którzy będą jej głównymi
użytkownikami
Szkolna siłownia powstała dzięki dofinansowaniu z budżetu Starostwa Powiatowego
w Kutnie będącego organem prowadzącym Szkołę. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 10 600 zł.
Wyposażenie siłowni stanowi atlas, czyli urządzenie do treningu siłowo –
wytrzymałościowego, dwa rowery stacjonarne, bieżnia elektryczna oraz wioślarz, czyli symulator
wiosłowania.
W nowo otwartej sali młodzież szkolna będzie mogła ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie,
pozwalającym na uzyskiwanie maksymalnych wyników i osiągnięć w uprawianej dyscyplinie sportu.
Będzie to również możliwość urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego jak i dodatkowy atut
placówki.

 

Dodaj komentarz