Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 25 lutego 2022 r.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje,
iż z dniem 28 lutego 2022 r. realizacja zadań szkoły będzie się odbywać w trybie stacjonarnym według zmienionego planu lekcji dostępnego dla wszystkich uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym Librus.

Jednocześnie informuję, iż w trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz ich najbliższych w dalszym ciągu obowiązują przepisy w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 zawarte w wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz w Regulaminie organizacji pracy i zajęć  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, dostępnym na szkolnej stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku

Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

 

Dodaj komentarz