ZAKOŃCZYŁY SIĘ XXXVIII DNI HISTORII 

19 listopada w naszym liceum zakończyła się 38. edycja Dni Historii przebiegająca pod hasłem „II Rzeczpospolita – Kraj z trzech połówek”.  Projekt rozpoczęła prelekcja online na temat „Orląt Lwowskich” pani Barbary Pamrów, reprezentującej Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie Prelegentka pokazała heroizm młodych obrońców Lwowa oraz przedstawiła zawiłości historyczne i etniczne, które doprowadziły w listopadzie 1918 r. do walk o miasto.

17 listopada młodzież uczestniczyła w lekcjach online na temat: „Sytuacja społeczno – gospodarcza na ziemiach polskich podczas I wojny światowej” przeprowadzonych przez panią Magdalenę Zapolską – Downar z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Lekcje zwróciły uwagę młodzieży na trudną sytuację gospodarczą i dramatyczne warunki życia codziennego podczas I wojny światowej.

18 listopada szkołę odwiedził prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ceniony autor wielu licealnych podręczników z serii Poznać przeszłość i Zrozumieć przeszłość. Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać go osobiście. Profesor wygłosił wykład „100–lecie Konstytucji marcowej”. W bardzo komunikatywny, barwny i ciekawy sposób przedstawił genezę polskiej państwowości po rozbiorach i drogę do ukształtowania ustroju II RP.  Wyczerpująco odpowiadał również na wszystkie pytania.

Dniom Historii towarzyszył Turniej Gier Historycznych. Kilkanaście zespołów rywalizowało ze sobą w grze „Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918 – 1924” opracowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Układanie puzzli historycznych, rozpoznawanie i wyszukiwanie właściwych miejsc na mapie było bardzo angażujące. Gra przyniosła wiele zabawy, emocji, ducha rywalizacji, ale przede wszystkim nową wiedzę i doświadczenia zdobyte w niekonwencjonalny sposób. 

Dniom Historii towarzyszyły inne wydarzenia, m.in.: wystawa „Architekci Niepodległej Rzeczypospolitej”, wspomnienie koncertu muzycznego „Jest taki kraj”. Odbędą się również wycieczki do Sejmu RP i Muzeum Walk i Męczeństwa oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Kolejne Dni Historii w naszej szkole wzbogaciły i urozmaiciły codzienną edukację historyczną i przyczyniły się do rozwoju zainteresowań.

Dni Historii przygotował Zespół Nauczycieli Historii : Renata Saramonowicz, Piotr Staniszewski, Dorota Dobiecka – Stańska, Grażyna Grobelska.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

Dodaj komentarz