Kasprowiczowskie Dni Kariery

W dniu 17 listopada 2021 roku zakończyła się tegoroczna edycja Kasprowiczowskich Dni Kariery. Ostatnim punktem programu było spotkanie młodzieży z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Policjantom towarzyszył czworonożny funkcjonariusz Juma. Przewodnik psa opowiedział, w jaki sposób przebiega proces przygotowania psa do podejmowania czynności śledczych.  Goście przedstawili także proces postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji oraz jego poszczególne etapy. Zaprezentowali również film obrazujący jeden z etapów rekrutacji czyli test sprawności fizycznej.

Innym przedstawicielem zawodu, z którym spotkała się młodzież w czasie togorocznych Dni Kariery był architekt. Liceum odwiedziła pani Małgorzata Rybus. Prócz tajników zawodu architekta oraz osób z nim współpracujących, przedstawiła ona kierunki studiów i dalsze możliwości kształcenia uprawniające do wykonywania zawodu projektanta. 

W ramach Kasprowiczowskich Dni Kariery, dnia 18 października 2021 roku w naszej szkole odbyły się też spotkania klas III po szkole podstawowej z pracownikiem ZUS w Łodzi, panią Michaliną Figurską, która przybliżyła działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podkreśliła ważność pracy legalnej i opłacania składek społecznych. Ponadto wprowadziła młodzież w tematykę projektu „Lekcje z ZUS”, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. 

W dniu 20 października 2021 gościliśmy w szkole doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie, którzy rozmawiali z maturzystami o tym, jak planować swoją karierę zawodową, rozwijać własne kompetencje i kreatywność.

Dni Kariery w Kasprowiczu rozpoczęła w dniu 08 października 2021 roku debata przeprowadzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Kutnie we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Kutnie i Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie. Tematem debaty były kwestie związane z wejściem na rynek pracy przez pokolenie Z na tle realiów lokalnego i regionalnego rynku pracy, a także atrakcyjność poszczególnych zawodów, w tym zawodów przyszłości. Ponadto została poruszona problematyka migracji ekonomicznej oraz możliwości wprowadzania zmian w prawie pracy w celu dostosowania rynku pracy do wzajemnych oczekiwań pracodawców i pracowników. 

VI Kasprowiczowskie Dni Kariery przebiegały pod  hasłem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP: „Wyprawa na 3K; Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Wszystkie podjęte w ich ramach działania miały na celu ułatwienie młodzieży świadomego kreowania swojej przyszłości.

 

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

Dodaj komentarz