Dzień Ziemi w Kasprowiczu

22 kwietnia na całym świecie celebrujemy Dzień Ziemi. Obchody są okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też uświadamiania problemów, które wiążą się ze zmianą klimatu. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. Zamiast tradycyjnych lekcji biologii, odbyły się dzisiaj lekcje z klimatem, na których uczestniczyliśmy w wykładach „Źródła antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych” dr hab. Jacka Pniewskiego, „System klimatyczny Ziemi, co to cykl węglowy oraz jak działa efekt cieplarniany?” dr Aleksandry Kardaś oraz „Obecne konsekwencje zmiany klimatu oraz wizja świata w przyszłości”  Zbigniewa Bohdanowicza. Proponujemy Wam zaangażowanie się w realne działania na rzecz dobra Ziemi. Wykonajcie jedno z zadań zaproponowanych poniżej, zróbcie zdjęcie i wyślijcie je do p. Anny Kmieć-Nogalskiej przez platformę Teams.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”Florian Plit

Dodaj komentarz