Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 29 marca 2021 r.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje,
iż w związku z panującą sytuacją epidemiczną, zaplanowane na dzień 31 marca br. zebrania z rodzicami, zostają przeniesione na dzień 12 kwietnia br. Szczegóły organizacji zebrań zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Jednocześnie informuję, iż zmianie NIE ULEGAJĄ termin propozycji ocen niedostatecznych w klasach trzecich, tj. 30 marca br. (wtorek) oraz termin propozycji wszystkich ocen końcoworocznych w klasach trzecich, tj. 09 kwietnia br. (piątek).

Z poważaniem

Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz