Pamiętajmy o Niepodległej

Obecny rok zmienia nasze plany w wielu obszarach życia. Nie możemy niestety, wzorem poprzednich lat, zorganizować na terenie szkoły uroczystych obchodów Święta Niepodległości. Mimo tych trudnych okoliczności, nie pozostańmy jednak obojętni wobec 102. rocznicy odzyskania suwerennego państwa polskiego. Pamiętajmy o naszych patriotycznych powinnościach, jak choćby wywieszenie flagi państwowej oraz o szacunku wobec ojców naszej niepodległości.

Pamiętajmy również o naszych lokalnych bohaterach. Zachęcamy wszystkich w związku z tym do obejrzenia filmu przygotowanego w bieżącym roku przez Muzeum Regionalne w Kutnie pt. „Kutnowskie drogi do Niepodległości”.

Uroczyste chwile z poruszających szkolnych koncertów patriotycznych z ubiegłych lat i sylwetki naszych zdolnych artystów niech przypomną nam z kolei pamiątkowe zdjęcia i załączony materiał filmowy.

Cieszmy się kolejnym Świętem Niepodległości
i doceniajmy wielką wartość jaką jest wolna Ojczyzna,
bo jakże mądre są te znane słowa:
„Niepodległość nie jest dana raz na zawsze”.

 

Dodaj komentarz