Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 26 listopada 2020 r.

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. informuję, że realizacja zadań szkoły w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość została przedłużona do dnia 03 stycznia 2021 r.

Poniżej można zapoznać się z zarządzeniem Dyrektora szkoły w sprawie przedłużenia terminu pracy szkoły w trybie zdalnym.

Zarządzenie nr 6 – do komunikatu z dnia 26.11.2020

Jednocześnie informuję, iż zmianie ulegają terminy klasyfikacji śródrocznej, tj.:

04 grudnia 2020 r. – propozycje ocen śródrocznych

21 grudnia 2020 r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

22 grudnia 2020 r. – zakończenie pierwszego półrocza

Wyżej wymienione zmiany zostają wprowadzone w związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz ogłoszonymi przez Premiera RP decyzjami dotyczącymi terminu ferii zimowych.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz