Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie Informuje, iż w okresie od 01 lutego do 14 lutego 2021 r. nauka uczniów szkół ponadpodstawowych nadal będzie odbywać się w trybie zdalnym.

W związku z powyższym, uczniowie II LO od poniedziałku 01 lutego br., kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Z poważaniem

Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz