Ważne informacje dla uczniów klas trzecich przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji letniej 2021 r.!

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 153), w szkole można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne.

W związku z powyższym w dniach 4-5 lutego oraz 8-10 lutego 2021 r. zapraszam wszystkich tegorocznych maturzystów na próbne egzaminy maturalne przeprowadzane na terenie II LO z zachowaniem całkowitego reżimu sanitarnego. Dokładny harmonogram i zasady przeprowadzenia egzaminu próbnego zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

Informuję także, iż nadal możliwe jest, po uzgodnieniu z nauczycielami, aby uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach w zakresie przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

Jednocześnie przypominam wszystkim tegorocznym maturzystom, iż ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej upływa w dniu 7 lutego 2021 r. (niedziela). W związku z powyższym informuję, że każdy abiturient, który chciałby jeszcze dokonać jakiejkolwiek zmiany, jest zobowiązany przybyć do szkoły i dokonać korekty w złożonej deklaracji maturalnej w terminie od 01 lutego do 5 lutego 2021 r. W późniejszym czasie nie będzie to już absolutnie możliwe!

Z poważaniem

Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz