Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 25 stycznia 2021 r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zebrania rodziców z nauczycielami podsumowujące pracę w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego nie mogą się odbyć w formie spotkań stacjonarnych na terenie szkoły.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia innej formy współpracy z Państwem w zakresie wymiany informacji na temat funkcjonowania uczniów w szkole i ich postępów w nauce.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich proponujemy możliwość przeprowadzenia zdalnego spotkania z wykorzystaniem aplikacji Teams na platformie Office 365. Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają utworzone indywidualne konta na w/w platformie, tak więc istnieje możliwość prowadzenia spotkań online poprzez konta uczniowskie z rodzicami.

Na pierwsze takie spotkanie zaprosili Państwa wychowawcy poszczególnych oddziałów w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 16.30. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo od wychowawców poprzez dziennik Synergia Librus.

Dziękując za zrozumienie i wyrozumiałość, raz jeszcze zapraszam na spotkania online z wychowawcami, jednocześnie życząc Państwu zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem

Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz