Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż na podstawie wydanego zarządzenia z dniem 12 października br. do odwołania na terenie szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, tj. na korytarzach, w szatni, w bibliotece, w toaletach i in. Wyżej wymieniony nakaz nie obowiązuje podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są osoby posiadające właściwe zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku.

Powyższe rozwiązania wynikają z objęcia całego kraju strefą żółtą i wprowadzania obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami.

Artur Ciurlej

Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz