Pamięci Stanisławy Teresy Jankowskiej

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie
Z żalem żegnamy Stanisławę Teresę Jankowską, która odeszła 9 stycznia 2021 roku. Tereska była jedną z założycielek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie i od 2013 roku była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Zapamiętamy jej wielką życzliwość i pogodę ducha, sumienność i oddanie Stowarzyszeniu.

Dodaj komentarz