Projekt edukacyjny „Zostań odkrywcą miejsc pamięci narodowej!”

14 listopada br., w ramach trwających Dni Historii, klasa Ibg, pod opieką dyrektora A. Ciurleja, rozpoczęła udział w projekcie edukacyjnym „Zostań odkrywcą miejsc pamięci narodowej!”, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Podczas pierwszego spotkania, mającego charakter warsztatowy, młodzież zapoznała się z pracą Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi, włączyła się aktywnie w dyskusję na temat działalności komemoracyjnej oraz wzięła udział w konkursie tematycznym z nagrodami. W kolejnych etapach projektu uczniowie przygotują prezentacje multimedialne oraz odbędą wycieczkę szlakiem miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie poszczególnych gmin powiatu kutnowskiego.

Dodaj komentarz