W laboratorium chemicznym

11 kwietnia klasa IIIa uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach podpisanego porozumienia z Wydziałem Chemii nasza młodzież co roku bierze udział w warsztatach „Uniwersytet Zawsze Otwarty” przygotowanych przez pana doktora Lecha Leszczyńskiego oraz pana doktora Krzysztofa Prawickiego.  Uczniowie poznali techniki analizy ilościowej oraz metody miareczkowe. Po zapoznaniu się z zasadami BHP w pracowni chemicznej przeprowadzili miareczkowanie roztworu kwasu octowego za pomocą zasady sodowej oraz alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego. Musieli wykazać się dużą dokładnością i precyzją. Była to okazja, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.

Dodaj komentarz