Niezwykły Człowiek, gwarancją niezwykłego spotkania!!! Zapraszamy!!!

18 stycznia 2024 roku o godzinie 16.30 zapraszamy do Kawiarenki Wspomnień.
Jubileusz Liceum skłania do wspomnień. Myśli absolwentów biegną do nauczycieli, którzy wpłynęli na ich młodość i dorosłe życie. Pierwsze spotkanie w kawiarence będzie poświęcone profesorowi Czesławowi Widelskiemu, niezapomnianemu nauczycielowi geografii, organizatorowi wielu obozów wędrownych i wycieczek. Niezwykłą postać Profesora przypomni Andrzej Olewnik. Liczymy na Waszą obecność, drodzy Absolwenci i mamy nadzieję, że opowiecie o swoich spotkaniach z profesorem Widelskim

Dodaj komentarz