„Chodźcie do mnie w gościnę” – Dzień Patrona 2023

12 grudnia miały miejsce uroczyste obchody Dnia Patrona. Tradycyjnie, w tym szczególnym dniu odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Swięto Szkoły zgromadziło w Kutnowskim Domu Kultury nie tylko Kasprowiczowską społeczność – uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli, pracowników, ale

również wielu gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

Pan Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

Pani Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie,

Pan Zbigniew Wdowiak – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno,

Pan Jacek Saramonowicz – Sekretarz Gminy Kutno,

Pan Robert Witczak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno,

Pan Bartosz Mensewicz – asystent posłanki na Sejm RP Pani Pauliny Matysiak,

Ksiądz Stanisław Zarosa – Proboszcz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie-Dybowie,

Pan Radosław Rojewski – Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury ,

Pani Dorota Nowaczyk – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Pracowników Nauki, Kultury i Administracji w Kutnie,

Pani Elżbieta Cykowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP w Kutnie,

Pani Anna Jóźwiak –  Członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kutnie,

Pan Zbigniew Leitgeber – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie  oraz

Pani Anna Marciniak – Ladko – Sekretarz Stowarzyszenia,

Pani Aneta Domrzał – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Pan Dyrektor Artur Ciurlej w swoim wystąpieniu podkreślił, iż symboliczne włączenie kolejnego pokolenia uczniów do Kasprowiczowskiej społeczności ma miejsce w Roku Jubileuszowym. W tym dniu stają się oni częścią wielkiej Kasprowiczowskiej wspólnoty, z entuzjazmem budowanej przez bez mała 70 lat istnienia Liceum. Sylwetkę wyjątkowego Patrona – Jana Kasprowicza, który łączy pokolenia, przedstawili: Michalina Radzimierska i Mateusz Ołdakowski.

Niewątpliwie Jan Kasprowicz jest inspiracją dla Szkoły o tak wieloletniej tradycji. Patronuje różnorodnym przedsięwzięciom edukacyjnym, artystycznym, wychowawczym. Nade wszystko pozwala zachować wyjątkowy klimat Szkoły, do której chętnie wracają absolwenci.

Dzień Patrona uświetnił koncert – niezwykłe spotkanie muzyki i słowa – w wykonaniu utalentowanych i rozśpiewanych Kasprowiczan.

W programie zatytułowanym „Wierzyłem zawsze w światła moc” wystąpili:

Alicja Jaciubek – śpiew.

Aleksandra Frankowska – śpiew,

Aleksander Klembalski – śpiew, fortepian, skrzypce,

Kacper Krupa – śpiew, saksofon,

Miłosz Jujka – śpiew, gra na flecie,

Gościnnie wystąpił Maciej Domagała – fortepian

Recytatorzy:

Natalia Miniszewska,

Gabriela Smorawska,

Krystian Firaza,

Wiktor Grabarczyk.

Gratulacje i podziękowania dla wykonawców, którzy udowodnili, że „nic nie dotyka nas głębiej, ani szybciej niż muzyka”.

Uroczystość poprowadzili: Maria Tomczak i Adam Kobus.

 

 

 

Fot. D. Marciniak / Foto Miki oraz M. Michalski / II LO

Dodaj komentarz