Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
z dnia 06 lipca 2023 r.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż komisja rekrutacyjna będzie pracowała według poniższego harmonogramu:

6 lipca (czwartek)                        9.00 – 15.00

7 lipca (piątek)                            9.00 – 15.00

10 lipca (poniedziałek)                9.00 – 15.00

14 lipca (piątek)                          9.00 – 15.00

17 lipca (poniedziałek)                9.00 – 15.00

18 lipca (wtorek)                         9.00 – 15.00

19 lipca (środa)                           9.00 – 15.00

20 lipca (czwartek)                      9.00 – 15.00

21 lipca (piątek)                          9.00 – 12.00

Ewentualne pytania lub wątpliwości należy kierować pod numerami telefonów 24 355 74 30 lub 24 355 74 33 lub na adres mailowy kasprowicz@kasprowicz.edu.pl

 

 

Z poważaniem

Artur Ciurlej

Dyrektor II LO w Kutnie

 

 

Dodaj komentarz