Wakacji nadszedł czas

Dziś w II LO im Jana Kasprowicza w Kutnie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Pan Zbigniew Leitgeber oraz Pani Anna Marciniak – Ladko, reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów II LO oraz Pani Aneta Domrzał – przewodnicząca Rady Rodziców.

Dzisiejsza uroczystość była okazją do podziękowania za wieloletnią wspólną wędrówkę szlakami Kasprowicza i budowanie niezwykłej atmosfery Liceum Pani Urszuli Matusiak i Pani Annie Ambroziak, które zdecydowały się przejść na zasłużoną emeryturę. Warto wspomnieć, że Pani Urszula Matusiak większość swojego życia poświęciła naszej szkole, najpierw jako jej uczennica, a następnie jako nauczycielka wychowania fizycznego, trenerka i wspaniała wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży. Stanowiła wzorzec do naśladowania dla młodszych koleżanek i kolegów. Pani Anna Ambroziak, związana z Kasprowiczem przez ostatnich 18 lat pozostanie w naszej pamięci jako świetna polonistka, reżyserka programów artystycznych i inicjatorka wielu działań o charakterze kulturalnym i podróżniczym. Mamy nadzieję, że obie panie profesor będą służyły nam swoją wiedzą i doświadczeniem jeszcze przez wiele lat.

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań całorocznej pracy i dobry moment, by docenić  tych, którzy osiągnięli najwyższe wyniki w nauce i w sposób szczególny zaangażowali się w życie szkoły. Nagrody specjalne za uzyskanie wysokich ocen oraz  sukcesy w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim, ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów II LO, otrzymali Amelia Stańdo, Magdalena Kaczmarek i Jakub  Staniszewski.
W ramach części artystycznej wysłuchaliśmy kilku utworów wykonanych przez Magdalenę Kaczmarek, Julię Krysiak i Kacpra Krupę. Niewątpliwą atrakcją była także prezentacja multimedialna stanowiąca podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego roku przygotowana przez Pana Marcina Michalskiego.
Nad przebiegiem uroczystości czuwała klasa Ib i Id wraz z wychowawczyniami.

Dodaj komentarz