Bartosz Kaczmarek stypendystą Prezesa Rady Ministrów

8 lutego w auli Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. Stypendium za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało 377 uczniów z województwa łódzkiego. Dyplomy wręczali łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer i wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.
W gronie wyróżnionych znalazł się Bartosz Kaczmarek, uczeń klasy IV społeczno – prawnej, który w roku szkolnym 2021/22 uzyskał bardzo wysoką średnią ocen 5,0 oraz tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Historycznej i laureata Ogólnopolskiego Konkursu Polska Piastowska. Bartosz zdobył już indeksy dające mu wstęp na kilka wyższych uczelni, ale życzymy mu jeszcze powodzenia na egzaminie maturalnym.

Dodaj komentarz