NA KRAWĘDZI PAMIĘCI

Uczniowie klasy 3b na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wzięli udział w projekcie „Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach”.  26 maja młodzież odwiedziła  Stację Radegast oraz Oddział Martyrologii Radogoszcz w Łodzi. Poznanie tych ważnych miejsc przybliżyło trudne wojenne dzieje regionu. 

Stacja Radegast to zabytkowy budynek związany z gettem, które Niemcy utworzyli w Łodzi (Litzmannstadt) podczas II wojny światowej.  Od 1942 r. wywożono stąd ludność żydowską do obozów zagłady. Dziś to wyjątkowy obiekt upamiętniający zagładę Żydów. Uwagę zwraca m.in. ogromna makieta obszaru łódzkiego getta, która powstała na bazie zachowanych fotografii i zdjęć lotniczych oraz tunel zwieńczony kominem symbolizującym krematorium. To historyczne miejsce, będące częścią Pomnika Zagłady Litzmanstadt Getto, przywołuje tragizm tamtych czasów i mocno zapada w pamięć.

Poruszająca okazała się również wizyta w Oddziale Martyrologii „Radogoszcz”. Młodzież uważnie słuchała przewodnika, oprowadzającego po byłym niemieckim Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym dla Polaków z Kraju Warty. Ogromne wrażenie zrobiły zdjęcia więźniów, pozostawione przez nich rzeczy czy nagrania. Wstrząsająca okazała się historia ponad 1200 więźniów podpalonych i rozstrzelanych przez hitlerowców pod koniec wojny z 17 na 18 stycznia 1945 r. Uczniowie oddali im cześć, składając kwiaty. 

Wizyta w stacji Radegast i Muzeum Martyrologii Radogoszcz pozwoliła poznać bliżej losy ofiar, których tragedia działa się tak niedaleko Kutna. Umocniła też przekonanie jak bezwzględna i brutalna jest wojna.

Dziękujemy TPZK za zaproszenie do udziału w tym wartościowym projekcie.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

Dodaj komentarz