Warsztaty chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim

7 kwietnia 2022 roku klasa IIa oraz tegoroczni maturzyści z klasy IIIag gościli na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Młodzież zwiedziła Pracownię Zagrożeń Środowiska, która zajmuje się pracami badawczymi w zakresie monitorowania i ochrony zbiorników zaporowych na terenie województwa łódzkiego. Miała możliwość poznania sprzętu (z nowoczesnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem), jakim jest chromatograf gazowy.

Uczniowie zapoznali się także ze strukturą i funkcjonowaniem wydziału. Jednak najważniejszym punktem były zajęcia laboratoryjne w Katedrze Chemii Nieorganicznej przygotowane przez pana doktora Lecha Leszczyńskiego oraz pana doktora Krzysztofa Prawickiego.  Nasi chemicy przeprowadzali miareczkowanie roztworu kwasu octowego za pomocą zasady sodowej oraz alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego. Alkacymetria to jeden z ważniejszych działów analizy miareczkowej, podczas której rejestruje się zmiany pH mieszaniny. Uczniowie musieli wykazać się dużą dokładnością i precyzją.

Dziękujemy za chemiczną przygodę.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

 

Dodaj komentarz