Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim

Uczniowie klasy II B społeczno – prawnej podczas ciekawej lekcji historii zmierzyli się z „czarną” i „białą” legendą ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podejmując próbę rozstrzygnięcia sporu na temat polityki króla, przeprowadzili rozprawę sądową.

Nie zabrakło racjonalnych argumentów, logicznych wywodów, pięknych przemówień i oracji. Uczniowie skutecznie bronili, ale i oskarżali monarchę. Lekcja była kolejną próbą rozstrzygnięcia sporu o ocenę panowania „króla Stasia”, który trwa już ponad dwieście lat. Z pewnością wzbogaciła wiedzę młodzieży i pomogła wyrobić sobie własną opinię na temat panowania monarchy.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

Dodaj komentarz