Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 25 stycznia 2022 r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zaplanowane na dzień 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 16.30 zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych oddziałów odbędą się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Teams na platformie Office 365.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają utworzone indywidualne konta na w/w platformie, za pomocą których mogą również odbywać się spotkania z rodzicami.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

 

Dodaj komentarz