Wystawa o stanie wojennym

15 grudnia kl. IIb uczestniczyła w spotkaniu z więzionym w czasie stanu wojennego działaczem NSZZ „Solidarność”, p. Andrzejem Wojtczakiem. Spotkanie połączone z oglądaniem wystawy z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego miało miejsce w Pawilonie Wystawienniczo-Muzealnym na placu Wolności w Kutnie. Prowadzący, p. Andrzej Olewnik – również działacz opozycji w czasach PRL – zadawał głównemu bohaterowi spotkania pytania dotyczące jego podziemnej działalności, aresztowania oraz więzienia.

Do rozmowy o stanie wojennym włączyli się także inni działacze opozycji z regionu kutnowskiego – p. Grzegorz Pasiński, p. Grzegorz Stemplewski oraz pani Olewnik i pani Pasińska, które opowiadały o najbardziej traumatycznych chwilach stanu wojennego z perspektywy żon działaczy opozycji.
Spotkanie pozwoliło uczniom zapoznać się z atmosferą czasów końca PRL, poznać nieznane fragmenty historii najnowszej naszego regionu, a przede wszystkim poznać ludzi, którzy walczyli o wolność.

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

 

Dodaj komentarz