Marysia i Karol na czele Samorządu Uczniowskiego

30 września 2019r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Frekwencja wyniosła 74,43%. Kandydaci do SU zdobyli następującą liczbę głosów:

  • Maria Nodzak i Karol Kozanecki – 144
  • Michał Olesiński i Mateusz Gmerek – 60
  • Daniel Saganek i Maksymilian Czarnecki – 57

Zgodnie z regulaminem SU II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Maria Nodzak, a jej zastępcą Karol Kozanecki.

Niewątpliwie w podjęciu decyzji wyborcom pomogła debata przedwyborcza, która miała miejsce 28 września. Prowadzący spotkanie – Zuzia Jóźwiak i Bartek Zimny przedstawili poszczególnych kandydatów, którzy następnie zaprezentowali swoje programy wyborcze. Odpowiadali również na losowo wybrane pytania prowadzących oraz pytania stawiane przez zebranych. Trzeba przyznać, że debata przebiegała w bardzo gorącej atmosferze i była ukoronowaniem bogatej w spotkania, ulotki i plakaty kampanii wyborczej kandydatów.

Kampania, debata i wybory stały się dla całej szkolnej społeczności wartościową lekcją demokracji.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy sukcesów i konsekwencji w realizacji założonych celów!

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie, przeprowadzenie wyborów i liczenie głosów bardzo dziękujemy!

Dodaj komentarz