Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, że komisja rekrutacyjna pracuje w dni robocze według poniższego harmonogramu:

25 czerwca – 02 lipca – godz. 8.00 – 16.00
05 lipca – 30 lipca – godz. 9.00-15.00

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO w Kutnie

Dodaj komentarz