Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 02 czerwca 2021 r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, że ostatnie w tym roku szkolnym zebrania rodziców z wychowawcami, pierwotnie zaplanowane na dzień 09 czerwca br., odbędą się we wtorek 08 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Teams na platformie Office 365.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają utworzone indywidualne konta na w/w platformie, tak więc istnieje możliwość prowadzenia spotkań online poprzez konta uczniowskie z rodzicami.

Jednocześnie proszę rodziców/prawnych opiekunów o zgłaszanie wychowawcom klas ewentualnej potrzeby rozmowy z nauczycielem danego przedmiotu, który po otrzymaniu takiej informacji od wychowawcy, skontaktuje się z Państwem nie później niż do dnia 10 czerwca 2021 r.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Dodaj komentarz